Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki jest przeznaczony dla kobiet, które ukończyły program leczenia uzależnień w ośrodku stacjonarnym. W czasie pobytu mają one możliwość podjęcia pracy zarobkowej, odłożenia pieniędzy na rozpoczęcie samodzielnego życia, znalezienia mieszkania.