Grupa genogramowa k

Genogram jest techniką terapeutyczną polegającą na zapisie w postaci określonego formatu (czyli w postaci symboli) informacji na temat członków rodziny i związków pomiędzy nimi. Na genogramie przyglądamy się wzorcom funkcjonowania, związkom oraz strukturze rodziny, które występują w sposób ciągły bądź naprzemienny na przestrzeni pokoleń. Praca tą techniką pozwala poszukiwać odpowiedzi na pytania, dzięki którym doświadczenia wcześniejszych pokoleń stają się bliższe, zaś relacje występujące w rodzinie zarówno teraz, jak i w przeszłości, mogą być integrowane z narracją aktualnego życia. Doświadczenie pracy tą techniką w małej grupie daje szansę korzystania z zasobów wszystkich jej uczestników częstokroć posiadających odmienne interpretacje i spostrzeżenia odnośnie do poszczególnych map rzeczywistości. Grupa staje się wtedy przestrzenią terapeutyczną, która sprzyja nawiązywaniu bliższych relacji i pozwala doświadczać pacjentom innych osób jako niekrytycznych, dostępnych i wspierających. Poza analizą treści genogramowych w grupie są przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu, historie własne pacjentów, co daje pacjentom możliwość lepszego poznania siebie.