Poradnia

W ramach Poradni Leczenia Uzależnień prowadzone jest leczenie, poradnictwo oraz konsultacje dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Ponadto prowadzimy poradnictwo dla bliskich osób uzależnionych, współuzależnionych.
W Poradni prowadzone są zajęcia grupowe, indywidualne, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne. Udzielana jest pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, dostosowana do potrzeb i możliwości pacjenta. Program zajęć konstruowany jest w oparciu o obowiązujące w lecznictwie odwykowym standardy.