Obozy terapeutyczne k

Organizujemy obozy terapeutyczne (spływy kajakowe, wycieczki górskie), których celem jest:

  • integracja członków grupy terapeutycznej,
  • kształtowanie więzi opartej na wzajemnym szacunku,
  • nauka organizacji i spędzania czasu wolnego,
  • ćwiczenie technik radzenia sobie ze stresem,
  • praca nad wzmacnianiem mocnych stron,
  • trening odporności i przełamywania własnych słabości,
  • budowanie wzajemnego zaufania i wsparcia między uczestnikami obozu.