Obozy terapeutyczne k

Organizujemy obozy terapeutyczne(spływy kajakowe, wspinaczka), których celem jest:

  • integracja członków grupy terapeutycznej
  • kształtowanie więzi opartej na wzajemnym szacunku
  • nauka organizacji i spędzania czasu wolnego
  • ćwiczenie technik radzenia sobie ze stresem
  • praca nad wzmacnianiem mocnych stron
  • trening odporności i przełamywania własnych słabości
  • budowanie wzajemnego zaufania i wsparcia między uczestnikami obozu