Poradnia

W ramach Poradni Leczenia Uzależnień prowadzimy leczenie, poradnictwo oraz konsultacje dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Ponadto prowadzimy poradnictwo dla bliskich osób uzależnionych, współuzależnionych.
Zapraszamy do Poradni na zajęcia grupowe, spotkania indywidualne, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne. Udzielamy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom pomocy dostosowanej do potrzeb i możliwości pacjenta.

Program zajęć konstruowany jest w oparciu o obowiązujące w lecznictwie odwykowym standardy.