Terapia poprzez ruch

Program terapii poprzez ruch obejmuje trening praktycznych metod pracy z ciałem.
Ruch swobodny, taniec i ćwiczenia ekspresywne oczyszczają ciało z napięć i starych, niewyrażonych emocji, niwelują ból i pozwalają odnajdywać wygodę w codziennych sytuacjach.
Za pomocą relaksacji, choreoterapii i jogi, wzmacniamy poczucie siebie jako całości.
Dzięki ćwiczeniom pogłębiania świadomości uczymy się rozumieć i odpowiadać na sygnały ciała. Pracujemy nad rozwijaniem szacunku do siebie, akceptacją ograniczeń i poznawaniem swoich możliwości.