Program dla Kobiet

Przyjmujemy kobiety i matki z dziećmi uzależnione od substancji psychoaktywnych. Na bazie 41-letnich doświadczeń stworzyliśmy odpowiednie, bezpieczne warunki do terapii, uczenia się odpowiedzialności oraz budowania zdrowych relacji z dziećmi. Kobiety tworzą własną społeczność terapeutyczną, w której pełnią funkcje, ustalają plan dnia, uczą się radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z życia codziennego.

W ramach terapii pacjentki uczestniczą w:

  • różnorodnych zajęciach psychoedukacyjnych oraz warsztatowych, których celem jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie samoświadomości,
  • treningu zastępowania agresji, który umożliwia naukę radzenia sobie z agresją i negatywnymi emocjami oraz podnosi poziom umiejętności społecznych,
  • warsztatach „Porozumienie bez przemocy”, które pokazują w jaki sposób tworzyć relacje oparte na wzajemnym szacunku,
  • zajęciach z hipoterapii.