Program dla Kobiet

Przyjmujemy kobiety i matki z dziećmi uzależnione od substancji psychoaktywnych. Na bazie 35 letnich doświadczeń stworzyliśmy odpowiednie, bezpieczne warunki do terapii, uczenia się odpowiedzialności oraz budowania zdrowych relacji z dziećmi. Kobiety tworzą własną społeczność terapeutyczną, w której pełnią funkcje, ustalają plan dnia, uczą się radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z życia codziennego.
W ramach terapii pacjentki uczestniczą w różnorodnych zajęciach psychoedukacyjnych oraz warsztatowych, których celem jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie samoświadomości.Uczestnictwo w Treningu zastępowania agresji umożliwia naukę radzenia sobie z agresją i negatywnymi emocjami oraz podnosi poziom umiejętności społecznych. Warsztaty „Porozumienie bez przemocy” pokazują w jaki sposób tworzyć relacje oparte na wzajemnym szacunku. Ponadto pacjentki mają możliwość skorzystania z zajęć hipoterapii oraz z zajęć teatralnych.