Program dla Meżczyzn

Do grupy męskiej przyjmujemy osoby uzależnione w wieku od 21 do 36 lat.
Leczenie trwa u nas 12 miesięcy. W tym czasie pacjenci korzystają z terapii grupowej,
indywidualnej, terapii zajęciowej. Prowadzimy zajęcia psychoedukacyjne zwiększające
świadomość problemu jak również procesu zmiany. Trening zastępowania agresji, który
daje narzędzia radzenia sobie z agresją, złością, podnoszący umiejętności komunikacji interpersonalnej. Trening relaksacyjny, zwiększający umiejętność radzenia sobie ze stresem. Zajęcia ABC budżetu domowego, które są elementem przedsiębiorczość osobistej, zwiększające kompetencje w zakresie gospodarowania pieniędzmi.
Dodatkowo pacjenci mogę korzystać z zajęć hipoterapii (forma rehabilitacji psycho-ruchowej,
do której stosuje się konie). Ponadto pacjenci mogą uczestniczyć w zajęciach teatralnych.
Odziaływaniem zwiększającym motywacje do zmiany, oraz kształtującym prozdrowotny styl życia
jest rekreacja ruchowa (crossfit, biegi, piłka nożna, piłka siatkowa).
Proces terapeutyczny realizowany jest w duchu wzajemnego szacunku i poszanowania godności ludzkiej.
Kadra placówki podlega superwizji. Pracownicy ośrodka działają w oparciu o założenia kodeksu etyki terapeuty uzależnień.