Trening radzenia sobie ze stresem k

Na treningu radzenia sobie ze stresem poznajemy techniki relaksacyjne, dzięki którym jesteśmy świadomi emocji które przeżywamy, przez co łatwiej nam radzić sobie ze sytuacjami stresowymi. Wyznajemy zasadę, że stres jest dobry gdy nad nim panujemy(mamy świadomość tego co się z nami dzieje), stres jest zły gdy panuje nad nami. Na zajęciach poznajemy techniki tj. świadome oddychanie przeponą, trening relaksacyjny Jacobsona, relaks za pomocą autosugestii wd Schultza, wizualizacje, elementy metody mindfulness ( koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili).