Natalia Wieteska

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Dyplom magistra uzyskany w 2015 roku.
Praca dyplomowa poświęcona zjawisku oporu występującemu w psychoterapii.
Z wykształcenia familiolog oraz psychoterapeuta w trakcie całościowego
szkolenia atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Ukończone studia wyższe o specjalnościach: poradnictwo rodzinne, a także
pozamedyczna opieka paliatywno-geriatryczna. W trosce o jakość swojej pracy
oraz osobisty rozwój odbyła kurs dokształcający w zakresie psychologii klinicznej,
szkolenie w zakresie komunikacji społecznej, interpersonalnej i podnoszenia
efektów pracy zespołowej, kilkaset godzin własnego doświadczenia terapeutycznego
w formie psychoterapii grupowej i indywidualnej. Nadal szkoli się i doskonali
warsztat pracy uczestnicząc w treningach, superwizji oraz w procesie psychoterapii własnej.
Prywatnie entuzjastka dobrej frazy, miłośniczka muzyki Janis Joplin oraz
lasu kuszącego wytrwałym milczeniem, czcicielka pojedynczości każdego losu.