Relacja matka – dziecko

Zajęcia te mają na celu zwiększenie  kompetencji rodzicielskich. Spotkania mają formę warsztatów z psychologiem, przewidzianych na kilkanaście godzin wspólnej pracy. Kobiety zdobywają wiedzę na temat rozwoju dziecka, rozpoznawania emocji i sposobów reagowania na stres, sposobów komunikacji, stawiania granic, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Podczas takich zajęć matki oprócz zdobycia nowych umiejętności, które pomogą poprawić ich relację z dziećmi, potrzebują uważnego i życzliwego wysłuchania, okazania zrozumienia dla ich trudności oraz docenienia wysiłku, jaki wkładają w wychowanie dzieci.